Sending Money IL

How To Load your Rewire Account from your Kessef Card

Facebook Twitter Envelope Linkedin Our customers’ convenience is one of the top priorities of Rewire. That’s why we added a new way for you to add money to your Rewire account. Now you can do it via your Kessef Card, and once you have initially added it once it will appear automatically each time after. […]

How can I send money to mobile wallet from Israel

 These steps will guide you to send money from Israel to mobile wallet in the Philippines. Mobile wallet includes Gcash, Coins.ph and more.   To do so, firstly, you need to open a transfer order on the app/website, If you are a new user, ensure that you have already signed up for a Rewire account before you follow this […]

How can I deposit money and send from the Post Office – thai

Trying to understand how to make a GMT cash deposit? Look no further, let these 9 simple steps guide you through the process. To find your nearest GMT participating branch click here to see it on an interactive map click here. Do keep in mind that you also have the option of making a Wire Transfer. […]

ส่งเงินกลับไทยได้อย่างไร โดยการฝากเงินเข้าแอป Rewire ที่ GMT

คุณทราบหรือไม่? ว่าคุณสามารถส่งเงินกลับไทยโดยที่ฝากเงินเข้าบัญชี Rewire ของคุณได้ที่ GMT ไม่ต้องรอคิวนานอีกต่อไป ให้ขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้ช่วยคุณหากต้องการค้นหาสาขา GMT ที่เข้าร่วมรายการหรือสาขาที่คุณสามารถฝากเงินได้ สาขาที่ใกล้ที่สุด คลิกที่นี่ เพื่อดูบนแผนที่ คลิกที่นี่  โปรดทราบว่าคุณมีอีกตัวเลือกคือ การโอนเงินจากบัญชีของคุณ มาที่บัญชี Rewire ของคุณ คุณจะได้รับเงินคืนและสามารถส่งเงินจากบ้านของคุณได้อย่างสะดวกสบาย ในการฝากเงินสด หากคุณใช้งานเป็นครั้งแรก ให้แน่ใจว่าคุณได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย หากคุณยังไม่ได้สมัครหากคุณมีบัญชีอยู่แล้วคุณสามารถเข้าสู่ระบบ. 1. ขั้นตอนแรก หลังจากที่ท่านเข้ามายังบัญชีแอพพลิเคชั่นของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถทำรายการโอนเงิน โดยกดคลิกที่ การส่งเงิน ที่ด้านบน หรือ คลิกที่ การส่งเงิน. 2. จำนวนเงินที่ต้องการโอน ใส่จำนวนเงินที่ต้องการจะโอน ช่องด้านขวาจะระบุจำนวนเงินบาทที่จะได้รับ บรรทัดสุดท้ายในช่องการคำนวน จะแสดงจำนวนเงินหลังหักจากหักค่าใช้จ่ายในการโอนและส่วนลด เป็นจำนวนเงินที่จะเข้าบัญชีธนาคารที่เมืองไทย จากนั้นคลิกที่ ต่อไป 3.ข้อมูลผู้รับ บรรทัดแรกจะเป็นชื่อ-นามสกุลผู้รับ(ชื่อบัญชี) เป็นภาษาอังกฤษ จังหวัดที่เราทำการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร หมายเลขโทรที่เมืองไทยที่เราสามารถติอต่อ จากนั้นคลิกที่ ต่อไป 4. ข้อมูลธนาคารผู้รับ ให้กดเลือกธนาคารที่ท่านต้องการโอนเงินเข้า เช่น ธนาคารกรุงเทพ […]

จะส่งเงินกลับไทยจาก Super-Pharm ได้อย่างไร? – Send Money with Super-Pharm

คุณทราบหรือไม่? ว่าคุณสามารถส่งเงินกลับไทยโดยที่ฝากเงินเข้าบัญชี Rewire ของคุณได้ที่ Super-Pharm ไม่ต้องรอคิวนานอีกต่อไป ให้ขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้ช่วยคุณหากต้องการค้นหาสาขา Super-Pharm ที่เข้าร่วมรายการหรือสาขาที่คุณสามารถฝากเงินได้ สาขาที่ใกล้ที่สุด คลิกที่นี่ เพื่อดูบนแผนที่ คลิกที่นี่ โปรดทราบว่าคุณมีอีกตัวเลือกคือ การโอนเงินจากบัญชีของคุณ มาที่บัญชี Rewire ของคุณ คุณจะได้รับเงินคืนและสามารถส่งเงินจากบ้านของคุณได้อย่างสะดวกสบาย ในการฝากเงินสด หากคุณใช้งานเป็นครั้งแรก ให้แน่ใจว่าคุณได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย หากคุณยังไม่ได้สมัครหากคุณมีบัญชีอยู่แล้วคุณสามารถเข้าสู่ระบบ.  1. ขั้นตอนแรก หลังจากที่ท่านเข้ามายังบัญชีแอพพลิเคชั่นของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถทำรายการโอนเงิน โดยกดคลิกที่ การส่งเงิน ที่ด้านบน หรือ คลิกที่ การส่งเงิน. 2. จำนวนเงินที่ต้องการโอน ใส่จำนวนเงินที่ต้องการจะโอน ช่องด้านขวาจะระบุจำนวนเงินบาทที่จะได้รับ บรรทัดสุดท้ายในช่องการคำนวน จะแสดงจำนวนเงินหลังหักจากหักค่าใช้จ่ายในการโอนและส่วนลด เป็นจำนวนเงินที่จะเข้าบัญชีธนาคารที่เมืองไทย จากนั้นคลิกที่ ต่อไป 3.ข้อมูลผู้รับ บรรทัดแรกจะเป็นชื่อ-นามสกุลผู้รับ(ชื่อบัญชี) เป็นภาษาอังกฤษ จังหวัดที่เราทำการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร หมายเลขโทรที่เมืองไทยที่เราสามารถติอต่อ จากนั้นคลิกที่ ต่อไป 4. ข้อมูลธนาคารผู้รับ ให้กดเลือกธนาคารที่ท่านต้องการโอนเงินเข้า เช่น […]

ฉันจะส่งเงินจากอิสราเอลกลับเมืองไทยได้อย่างไร? / ฉันจะทำรายการส่งเงินได้อย่างไร? – How to send money home from Israel

ขั้นตอนเหล่านี้จะแนะนำให้คุณส่งเงินจากอิสราเอลไปยังเมืองไทย ในการทำรายการส่งเงินในแอปหรือเว็บไซต์ หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ ให้แน่ใจว่าคุณได้ ลงทะเบียน กับ Rewire ก่อนที่คุณจะปฏิบัติตามคู่มือนี้ หากคุณไดลงทะเบียนแล้วคุณสามารถ เข้าสู่ระบบ บัญชี Rewire ของคุณ จากนั้นคุณต้องฝากเงินผ่าน จุดฝากเงินสด เช่น GMT, ที่ทำการไปรษณีย์ (Doar) หรือ Super-Pharm ไปยังบัญชี Rewire ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งวิธีการออนไลน์ เช่น  การโอนเงินจากบัญชีของคุณในอิสราเอล  หรือ บัญชี Doarไปรษณีย์ของคุณ คุณยังสามารถ ส่งเงินจากบัตรเครดิต / เดบิต ของคุณหรือโดยตรงจาก บัตร Kessef ของคุณ เมื่อคุณมียอดคงเหลือเงินในบัตรชีหรือในบัตรของคุณรายการส่งเงินจะถูกดำเนินการและเสร็จสมบูรณ์ในไม่ช้า 1. ขั้นตอนแรก หลังจากที่ท่านเข้ามายังบัญชีแอพพลิเคชั่นของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถทำรายการโอนเงิน โดยกดคลิกที่ การส่งเงิน ที่ด้านบน หรือ คลิกที่ การส่งเงิน. 2. จำนวนเงินที่ต้องการโอน ใส่จำนวนเงินที่ต้องการจะโอน ช่องด้านขวาจะระบุจำนวนเงินบาทที่จะได้รับ บรรทัดสุดท้ายในช่องการคำนวน จะแสดงจำนวนเงินหลังหักจากหักค่าใช้จ่ายในการโอนและส่วนลด เป็นจำนวนเงินที่จะเข้าบัญชีธนาคารที่เมืองไทย จากนั้นคลิกที่ […]

วิธีการสมัครแอปส่งเงินไปไทยกับ Rewire – Sign Up in Israel

 นี่คือคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อลงทะเบียนกับ Rewire การมีบัญชี Rewire เป็นประโยชน์อย่างมากในการส่งเงินกลับไทย คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน ดาวน์โหลดแอพจาก Apple App Store หรือ Google Play Store. 1. เริ่มต้นการสมัคร ไปที่ https://app.rewire.to/#/signup เเพื่อเริ่มต้น หากไม่ใช่ภาษาไทยไปที่ไอคอนรูปโลกด้านบนขวามือแล้วคลิก จากนั้นเลือกภาษาไทย คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก Apple App Store  หรือ Google Play store. 2. ใส่ชื่อของคุณ ป้อนชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ และกด ถัดไป 3. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ กดเลือกรหัสประเทศ (+972) แล้วกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณที่ต้องการสมัคร แล้วกด ถัดไป 4. ใส่อีเมลของคุณ ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณแล้วกด ถัดไป 5. ตั้งรหัสผ่าน ตั้งรหัสผ่านด้วยตัวเอง อย่างน้อย 6 ตัว และกด ถัดไป 6. โค้ดยืนยันการสมัคร […]

How to make SSS insurance payments with Rewire from Israel

Rewire has partnered up with a Philippine government authorized company to collect SSS payments for OFW to make SSS payments hassle-free and free of charges. Meaning that you can now pay the SSS directly from your Rewire account online anytime, anywhere. Ensure that you have signed up for a Rewire account. If you have an account, log into your account.  […]

How can I Send Money Home from Doar

Facebook Twitter Envelope Linkedin Facebook Twitter Envelope Linkedin Trying to understand how to make a Post Office (Doar) cash deposit? Look no further, let these simple steps guide you through the process. To find your nearest Doar participating branch open click here. Do keep in mind that you also have the option of making a Wire […]

How can I Send Money Home from GMT

Facebook Twitter Envelope Linkedin Trying to understand how to make a GMT cash deposit? Look no further, let these 9 simple steps guide you through the process. To find your nearest GMT participating branch click here.  Do keep in mind that you also have the option of making a Wire Transfer. You will get a […]

วิธีการโอนเงินจากบัญชีไปรษณีย์ของคุณมาที่แอป Rewire เพื่อทำการส่งเงินกลับเมืองไทย – wire doar transfer

หากต้องการโอนเงินผ่านธนาคารจากบัญชีไปรษณีย์ (Doar) ของคุณ  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ ลงทะเบียน ใช้งานแอป Rewire เรียบร้อยแล้ว และสำหรับคนที่ลงทะเบียนขอใช้ธนาคารออนไลน์ครั้งแรก ดูคำแนะนำ คลิกที่นี่ หากคุณได้สมัครแอป Rewire แล้ว คุณสามารถกด, เข้าสู่ระบบ 1. ขั้นตอนแรก หลังจากที่ท่านเข้ามายังบัญชีแอพพลิเคชั่นของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถทำรายการโอนเงิน โดยกดคลิกที่ การส่งเงิน ที่ด้านบน หรือ คลิกที่ การส่งเงิน. 2. จำนวนเงินที่ต้องการโอน ใส่จำนวนเงินที่ต้องการจะโอน ช่องด้านขวาจะระบุจำนวนเงินบาทที่จะได้รับ บรรทัดสุดท้ายในช่องการคำนวน จะแสดงจำนวนเงินหลังหักจากหักค่าใช้จ่ายในการโอนและส่วนลด เป็นจำนวนเงินที่จะเข้าบัญชีธนาคารที่เมืองไทย จากนั้นคลิกที่ ต่อไป 3. ป้อนข้อมูลบัญชีผู้รับ เลือกผู้รับของคุณ ถ้าต้องการเพิ่มบัญชีผู้รับให้คลิก “เพิ่มบัญชีผู้รับ” (เพิ่มผู้รับ)ทำรายการต่อในขั้นตอนที่ 4 หากคุณมีบัญชีผู้รับก่อนหน้านี้แล้ว คุณสามารถข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 8 ได้เลย 4.ข้อมูลผู้รับ บรรทัดแรกจะเป็นชื่อ-นามสกุลผู้รับ(ชื่อบัญชี) เป็นภาษาอังกฤษ จังหวัดที่เราทำการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร หมายเลขโทรที่เมืองไทยที่เราสามารถติอต่อ จากนั้นคลิกที่ ต่อไป 5. ข้อมูลธนาคารผู้รับ […]

การลงทะเบียนเพื่อขอใช้บัญชีออนไลน์กับทางไปรษณีย์ มีวิธีการดังนี้ – Register to Postal Banking

คำแนะนำนี้จะช่วยคุณในการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบธนาคารออนไลน์ บัญชีธนาคารไปรษณีย์ / Doar เพื่อให้คุณสามารถโอนเงินไปยังบัญชี Rewire ของคุณ เพื่อส่งเงินกลับบ้าน สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นส่งเงินกับ Rewire คลิกที่นี่ การโอนเงินเข้าบัญชี Rewire ของคุณ จะช่วยให้คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีของคุณได้จากทุกที่ นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการรับส่วนลดคุณจะได้รับเงินคืน 20% จากค่าธรรมเนียมการโอนกลับสู่บัญชี Rewire ของคุณสำหรับการโอนครั้งต่อไปหากต้องการโอนเงินผ่านธนาคารจากบัญชี Postal (Doar)ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงทะเบียนบัญชี Rewire แล้ว หากคุณมีบัญชีให้ เข้าสู่ระบบ บัญชีของคุณ. ขั้นตอนที่ 1 1. เข้าไปที่เว็ปไซต์ของ Postal bank: https://www.bankhadoar.co.il/#/Login/Register  และกด Th เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาไทย ขั้นตอนที่ 2 เมื่อหน้าเว็ปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้ว กด ใส่ชื่อบัญชีของท่าน ขั้นตอนที่ 3 หน้าเว็ปจะเปลี่ยน ให้เลื่อนลงด้านล่าง กดที่ คลิกที่นี่เพื่อสมัครใช้งาน ขั้นตอนที่ 4 – กรอกรายละเอียด – หมายเลขบัญชีที่ไปรษณีย์ – หมายเลขพาสปอร์ต […]

คุณจะสามารถสมัครแอปในเบื้องต้น และใช้งานแอปในภาษาไทยได้อย่างไร? – change language to thai

คุณใช้งาน Rewire สะดวกมากขึ้น ด้วยภาษาไทยคำแนะนำนี้ จะช่วยคุณเปลี่ยนเป็นภาษาไทย ขั้นตอนที่ 1 – การสมัครครั้งแรก เมื่อคุณกดเข้า ลงทะเบียน, กรุณาสังเกตที่มุมขวามือ ด้านบนของหน้าเพจ และกดเข้าที่ EN กรณีที่คุณสมัครแอปแล้ว หากคุณต้องการ เข้าสู่ระบบ , คุณสามารถ กดที่ EN มุมขวามือ ด้านบน เพื่อใช้งานเป็นภาษาไทยได้ทันที ขั้นตอนที่ 2- เลือกภาษาไทย เลือก ภาษาไทย ขั้นตอนที่ 3 เริ่มใช้งานแอพภาษาไทยได้เลย กรุณากรอกรายละเอียดในการสมัครเป็นภาษาอังกฤษ และคุณทำสำเร็จแล้ว! Facebook Twitter Envelope Linkedin

如何将语言更改为中文 – Change App to Chinese

现在用您自己的语言使用Rewire比以往任何时候都要容易, 本指南将向您介绍如何将使用语言改为中文 步骤 1- 注册阶段 请转到这里的 注册页面  请点击右上角EN图标 步骤1 – 登录页面 如果您已经是现有用户请在此登录 , 请点击右上角EN图标 步骤2 现在请选择中文 步骤 3 开始使用中文APP 请用英文填写您的个人注册详细信息,比如姓名等 您完成了 Facebook Twitter Envelope Linkedin

How to Register to Online Postal/Doar Banking and Send Money Home

This guide will help you to register and login to online banking for a postal/Doar bank account, so you can make a transfer to your Rewire account to send money home. For a guide on how to start the transfer order with Rewire click here.  Making a wire transfer to your Rewire account gives you […]

Looking for a cheap, fast, and safe way to send money home?
Get Started